Geschäftsstelle 

Die Geschäftsführung der Malerinnung Rems-Murr erfolgt durch die Kreishandwerkerschaft Rems-Murr in Waiblingen, Haus des Handwerks, Oppenländerstraße 40, 71332 Waiblingen.
 

Petra E H M Geschäftsführerin

Adresse
Haus des Handwerks
Oppenländerstr. 40
71332 Waiblingen
 
Telefon
07151/95651-14
Fax
07151/95651-19
E-Mail
petra.ehm@kh-rems-murr.de

Martina B A U H A M M E R Verwaltung

Adresse
Haus des Handwerks
Oppenländerstr. 40
71332 Waiblingen
 
Telefon
07151/95651-13
Fax
07151/95651-19
E-Mail
martina.bauhammer@kh-rems-murr.de

Carmen A I C H E L E Verwaltung

Adresse
Haus des Handwerks
Oppenländerstr. 40
71332 Waiblingen
 
Telefon
07151/95651-12
Fax
07151/95651-19
E-Mail
carmen.aichele@kh-rems-murr.de
 

Pia S I M M E N D I N G E R Verwaltung

Adresse
Haus des Handwerks
Oppenländerstr. 40
71332 Waiblingen
 
Telefon
07151/95651-11
Fax
07151/95651-19
E-Mail
pia.simmendinger@kh-rems-murr.de
 

Samanta Z E H F U ß Auszubildende

Adresse
Haus des Handwerks
Oppenländerstr. 40
71332 Waiblingen
 
Telefon
07151/95651-0
Fax
07151/95651-19
E-Mail
samanta.zehfuss@kh-rems-murr.de

Navigation